GROENVOORZIENING

 

Ook voor het onderhoud en (her-)aanleg van uw tuin of groenzone kan u bij mij terecht:


Snoeien van vaste planten, struiken, hagen, klimplanten en (fruit-)bomen.


Gazons: aanleg, herstel, onkruidvrij maken, behandelen tegen mos, verticuteren, maaien, bemesten,...


Opkuisen van verwilderde tuinen of percelen.  


Grondwerken: draineren, ophogen, nivelleren en verbeteren van de bodem.


Plaatsen van afsluitingen, verlichting, grasafboording,...


Aanplanten van bodembedekkers, struiken, hagen, bomen, leivormen,...